top of page
AdobeStock_296112197.jpeg
AdobeStock_96316397.jpeg
AdobeStock_66873591.jpeg
Noodverlichting

Service & Onderhoud van de noodverlichting

Noodverl 1.jpg
 • Emiel onderhoud noodverlichting zodat deze dus ook echt werkt als er nood aan de man is

 • Door daadwerkelijk ook de stroom van de noodverlichting af te halen testen we ook daadwerkelijk de functionaliteit en niet door alleen maar op de testknop te drukken

 • Wij kijken of het armatuur nog voldoet aan de huidige normen en eisen

 • Is de accu nog in orde?

 • Is het armatuur wel in orde en niet kapot of gescheurd

Noodverl 3.jpg
 • De lichtbron wordt vervangen als dit geen LED is

 • Het armatuur wordt schoongemaakt

 • Het armatuur krijgt een keuringssticker

 • Alles wordt digitaal bijgehouden in een logboek

 • De werkplek wordt weer schoon en netjes achter gelaten

 • Advies wordt gegeven als er iets niet in orde is of iets bij moet conform de norm

Service & Onderhoud van rook- en koolmonoxide melders

 • Emiel onderhoud standalone rook- en koolmonoxide melders zodat deze dus ook echt werkt als er iets aan de hand is.

 • Door daadwerkelijk ook rook in de rookmelder te spuiten testen we ook daadwerkelijk de functionaliteit en niet door alleen maar op de testknop te drukken.

 • Wij kijken of de rookmelder nog voldoet aan de huidige normen en eisen

AdobeStock_313798929.jpeg
 • Is het rookmelder wel in orde en niet kapot of gescheurd.

 • De batterij wordt vervangen indien dit noodzakelijk is

 • De rookmelder wordt schoongemaakt

 • De rookmelder krijgt een keuringssticker

 • Alles wordt digitaal bijgehouden in een logboek

 • De werkplek wordt weer schoon en netjes achter gelaten

 • Advies wordt gegeven als er iets niet in orde is of iets bij moet conform de norm

Meldert 2.jpg
Rookmelders
AdobeStock_313798929.jpeg
Installatiecheck

Preventiechecks

Installatie en inspectie volgens de norm. Veiligheid is een vereiste voor iedere installatie. Om de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en processen te garanderen, worden over veel onderwerpen afspraken gemaakt. NEN (Nederlandse Norm) stelt zowel nationale als internationale normen op, onder meer op het gebied van elektrotechniek.

 

NEN 1010

De NEN 1010 is een productnorm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties. De norm bevat afspraken en veiligheidsbepalingen over waar laagspanningsinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie minimaal aan moeten voldoen. 

NEN 3140

De NEN 3140 is een bedrijfsvoeringsnorm voor veilig werken aan elektrische installaties. Volgens het huidige Arbobesluit zijn werkgevers verplicht om werknemers en derden (bezoekers bijvoorbeeld) een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Daar hoort ook bij dat de elektrotechnische installaties veilig zijn om mee te werken. U moet kunnen aantonen dat deze periodiek gecontroleerd worden op veiligheid.

OPTIE 1.jpg
Strook Noodverl.jpg

Periodieke controle of preventiecheck?

Een elektrotechnische installatie kan slijten, door veelvuldig gebruik of veroudering. Het is daarom belangrijk om uw elektrotechnische installaties regelmatig te laten inspecteren. Zo draagt u bij aan veilige werkomgeving.

Hoe gaan we te werk?

Met een preventiecheck (visueel) kan al in een vroeg stadium gesignaleerd worden wat de eventuele tekortkomingen van de elektrotechnische installatie zijn. Door na een preventiecheck ook een meet-technische inspectie uit te voeren, wordt duidelijk wat de eventuele afwijkingen zijn. 

Advies op maat

Laat u de preventiecheck aan Emiel Techniek over? Dan toetsen wij altijd volgens de norm die bij de aanleg van toepassing was. Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid rapport met onze bevindingen en een verbeteradvies op maat. Bent u op zoek naar inspectie en keuringen volgens de NEN3140 dan verwijzen wij u graag door naar een van onze partners.

Meterkasten

Onderhoud, checken en vervangen van meterkasten

De meterkast is een belangrijk onderdeel in iedere woning. Gaat er in de meterkast iets mis, dan kan dit grote gevolgen hebben voor uw woning in zijn geheel. Van stroomuitval tot zelfs brand. Controleer uw meterkast daarom met regelmaat, voordat het te laat is.

 • Emiel kan door een visuele check al toekomstige storingen ontdekken.

 • Door thermografie kunnen we zelfs overbelasting in beeld brengen.

 • Gaat u uitbreiden door bijvoorbeeld een nieuwe keuken moeten er aanpassingen gedaan worden. Door advies kunnen we aangeven wat verstandig is om te doen. Aanpassen of vernieuwen.

16806881_1925976377634374_14834914220651
16806967_1925976380967707_50208555462260
Onderhoud Keurigen Blusmiddelen

Onderhoud en keuringen Blusmiddelen

Onderhoud Blustoestellen 
Jaarlijks onderhoud aan uw blustoestellen is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Technische (niet zichtbare) defecten of omgevingsfactoren kunnen de bedrijfszekerheid van het toestel in gevaar brengen. 
Richtlijnen voor onderhoud blustoestellen 
Emiel onderhoudt als REOB gecertificeerd monteur elk type en merk blustoestel. Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de NEN 2559. Naast de technische staat van het blustoestel wordt er ook gekeken naar herkenbaarheid en bereikbaarheid. 

Onderhoud Brandslanghaspels 

Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Technische (niet zichtbare) defecten of omgevingsfactoren kunnen de bedrijfszekerheid van de brandslanghaspel in gevaar brengen.

Onderhoud van elk type en merk brandslanghaspel

Emiel onderhoudt als REOB gecertificeerd monteur elk type en merk brandslanghaspel. 
Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de NEN-EN 671-3. Naast de technische staat van de brandslanghaspel, wordt er ook gekeken naar herkenbaarheid en bereikbaarheid.

Verkoop Blustoestellen en Brandslanghaspels

Emiel verkoopt ook blustoestellen en brandslanghaspels en kan u hierin ook voorzien van wat verplicht is en wat een advies is om op locatie een projectering te komen doen.

Zo weet u zeker dat u voldoet aan alle eisen.

Meer weten?

BHV

BHV Trainingen

AdobeStock_283463105.jpeg
 • Emiel geeft in samenwerking met Blusco B.V. ook BHV trainingen

 • Emiel heeft zijn specialisme op het gebied van brand en ontruiming wat een onderdeel is van BHV

 • Het andere onderdeel EHBO zal door een gedreven collega BHV-er gegeven worden

 • BHV kan in het mooie oefencentrum van Blusco B.V. of indien gewenst op locatie van uw bedrijf.

Logo EMIEL TECHNIEK.png
bottom of page